Tomasz Straszynski Photography

No. 8496

« No. 8496 »
Kormoran zwyczajny (Phalacrocorax carbo)