Tomasz Straszynski Photography

No. 4230

« No. 4230 »
Biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)