Tomasz Straszynski Photography

No. 3767

« No. 3767 »
Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)