Tomasz Straszynski Photography

No. 3578

« No. 3578 »
Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)