Tomasz Straszynski Photography

No. 1097

« No. 1097 »
Mewa czerwonodzioba (Larus novaehollandiae)