Tomasz Straszynski Photography

No. 0151

« No. 0151 »
Czapla siwa (Ardea cinerea)